Vad ingår i behandlingen?

  • Först tvättas och avfettas bilen med tre olika produkter.
  • Grundlig rengöring av fälgar (asfalt, rost, bromsdamm)
  • Deaktivering av syraangrepp - neutralisering
  • Microrengöring med nanodisc
  • Avtorkning
  • Polering av lacken i tre steg; maskinell, rep- och oxidborttagning.
  • Preparering av lacken
  • Applicering av keramisk beläggning. Ytan är helt genomhärdad efter 48 timmar.